Muzeum Miejskie w Tychach

Muzeum Miejskie w Tychach utworzone zostało w listopadzie 2004 roku. Zwiedzającym udostępnione zostało w kwietniu 2005 roku wraz z pierwszą wystawą „Sto lat z życia miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku”. Główna siedziba Muzeum mieści się w budynku Starego Magistratu na placu Wolności 1.
W latach 2005 – 2012 siedziba Muzeum mieściła się w zabytkowym budynku dawnej suszarni młóta w kompleksie zabudowań Tyskich Browarów Książęcych, w sąsiedztwie Muzeum Tyskich Browarów Książęcych. W 2012 roku Muzeum zyskało siedzibę główną w budynku po dawnym magistracie przy placu Wolności 1. Sala ekspozycyjna przy ul. Katowickiej 9 pozostawała do dyspozycji Muzeum do końca 2018 roku.

 

Tyska Galeria Sportu
Jako Oddział Muzeum powstała Tyska Galeria Sportu, której siedzibę ulokowano na Stadionie Miejskim. Galeria otwarta została 29 lipca 2016 roku wraz z wystawą stałą „Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie”. Jest nie tylko przestrzenią ekspozycyjną, ale także miejscem spotkań mieszkańców miasta z ważnymi dla tyskiego sportu postaciami, centrum edukacji o tyskim sporcie dla dzieci i młodzieży, a przez to miejscem promocji sportowego stylu życia wśród najmłodszych tyszan.

 

Zbiory Muzeum
Muzeum gromadzi zbiory w czterech działach merytorycznych: Dziale Historii Miasta, Dziale Fotografii, Dziale Sztuki, Dziale Etnologii. Prócz realizacji wystaw czasowych, ekspozycji plenerowych prezentowanych w przestrzeni miasta, oraz wystawy stałej w Tyskiej Galerii Sportu, placówka prowadzi działalność edukacyjną, organizując prelekcje, wykłady autorskie, seminaria, sympozja, oprowadzania kuratorskie etc.

 

Działalność edukacyjna
Organizuje spacery zapoznające tyszan z historią miasta i ważnymi dla miasta obiektami, realizuje wycieczki autokarowe. Jest organizatorem odbywającego się od 2007 roku Tyskiego Sympozjum Historycznego. Pracownicy Muzeum prowadzą lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, wycieczki edukacyjne, organizują gry terenowe, warsztaty plastyczne. Realizowane są cykle dodatkowych zajęć w ramach wakacji letnich i ferii zimowych oraz cykle związane z prezentowanymi wystawami.
Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą.

 

Nagrody
Muzeum Miejskie w Tychach jest laureatem wyróżnienia w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2006 oraz nagród i wyróżnień w Konkursach Marszałka Województwa Śląskiego za wystawy i projekt edukacyjny realizowane w latach 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook