Muzeum Miejskie w Zabrzu

Muzeum Miejskie w Zabrzu dokumentuje historię i dorobek kulturowy miasta Zabrze oraz dzieje i dziedzictwo kulturowe regionu Górnego Śląska, integralnie związane z Zabrzem. Oprócz gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów prowadzi również działalność oświatową zawłaszcza w zakresie edukacji lokalnej i regionalnej.

Dział Historii gromadzi i opracowuje zbiory z zakresu historii Zabrza w szczególności od przełomu XVIII/XIX w. do współczesności. Posiada także kolekcje kartografii śląskiej, śląskich druków religijnych, pocztówki śląskiej, numizmatyczną i medalierską. Dodatkowo gromadzi zbiory związane z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie 1939 - 1947.

Dział Kultury dokumentuje i opracowuje zbiory z zakresu tradycyjnej kultury ludowej i środowisk robotniczych śląskiej ludności rodzimej, ze szczególnym uwzględnieniem Zabrza w jego obecnych granicach (kultury i obyczajowości zawodowej, kultury życia codziennego i odświętnego, obyczajowości sąsiedzkiej). Dział posiada kolekcje: ubiorów ludowych (grupa rozbarska), narzędzi rolniczych, sprzętów gospodarstwa domowego oraz wyposażenia robotniczych i drobnomieszczańskich wnętrz mieszkalnych. Na szczególną uwagę - ze względu na rzadkość występowania - zasługuje kolekcja judaików, głównie przedmiotów związanych z życiem religijnym.

Dział Plastyki obejmuje dwie odrębne jednostki, to jest: Sekcję Sztuki oraz Sekcję Plastyki Nieprofesjonalnej. Sekcja Sztuki gromadzi i dokumentuje artystyczną aktywność zabrzańskiego środowiska plastycznego oraz obiekty malarstwa, grafiki i rzeźby współczesnej o szerokiej skali tematycznej formalnej , ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk wybitnych o randze ponadlokalnej. Sekcja Plastyki nieprofesjonalnej gromadzi i opracowuje w szerokim zakresie różne formy wypowiedzi plastycznej, zwłaszcza autentycznie samorodnej, osobistej - artystów ze śląskich środowisk nieelitarnych.

Dział Dokumentacji, Oświaty i Promocji zajmuje się dokumentacją bieżącej działalności merytorycznej muzeum, działalnością oświatową i promocyjną, oraz obsługą przygotowywanych wystaw i bieżących ekspozycji.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook