Muzeum Ustrońskie - Oddział Zbiory Marii Skalickiej

W muzeum dla zwiedzających dostępne są:

● Zabytkowa biblioteka cennych cieszynaliów, starodruków, druków bibliofilskich i unikatowych
● Stała ekspozycja wybitnych drzeworytów sztorcowych Pawła Stellera i Jana Wałacha
● Imponująca licząca trzy i pół tysiąca kolekcja ekslibrisów
● Zbiór medali: w serii królewskiej - królów i książąt polskich wg Jana Matejki oraz monety i pieczęcie, także medale z dziedziny kultury i sztuki oraz seria nt. historii oręża polskiego od najdawniejszych bitew i wojen aż po II wojnę światową
● Porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny
● Filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka
● wystawny żeński strój cieszyński, wykonany współcześnie ściśle wg dawnych wzorów przez Urszulę Prus-Zamojską z pracowni Żywotek w Cieszynie


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook