Muzeum w Chorzowie

Wystawy stałe
Od grudnia 2006 roku w muzeum jest czynna stała wystawa numizmatyczna: „Z dziejów pieniądza. Polska – Śląsk”, obrazująca historię mennictwa w Polsce i na Śląsku. Całość poprzedzona jest wstępem dotyczącym początków mennictwa europejskiego, począwszy od przedmonetarnych środków płatniczych poprzez mennictwo greckie, celtyckie oraz rzymskie.

Ponadto w muzeum istnieją działy
● numizmatyczny  posiada w swoich zbiorach głównie monety polskie i śląskie, oraz będące w obiegu na Śląsku, od średniowiecza do czasów współczesnych
● medalierski  w zbiorach Działu znajduje się około 9 tysięcy medali, odznaczeń i odznak, przede wszystkim polskich i śląskich
● historyczny  gromadzi i opracowuje przedmioty i pamiątki historyczne z terenu Chorzowa od czasów najdawniejszych do współczesności
● sztuki  dział Sztuki poszczycić się może bogatym wyborem górnośląskich pejzaży, przedstawień hut, kopalni, hutników i górników przy pracy
● etnograficzny  zgromadzone w dziale eksponaty dokumentują typowy dla części przemysłowej Górnego Śląska obraz kultury ludowej i robotniczej z przełomu XIX i XX wieku
● edukacyjno-promocyjny  prowadzi lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży na proponowane przez muzeum lub na uzgadniane wcześniej z nauczycielem tematy. Zwiedzający mogą umówić się z przewodnikiem. Dział organizuje również spotkania sesje i koncerty


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook