Muzeum w Tarnowskich Górach

wystawy stałe:

 • Z dziejów Tarnowskich Gór
 • Jan III Sobieski
 • Salonik w stylu biedermeier

 

wydarzenia cykliczne:

 • Wieczory pod renesansowym stropem
 • Koncerty pod renesansowym stropem
 • Świętojańska Noc Muzealna

 

edukacja:

 • lekcje muzealne
 • warsztaty dla dzieci
 • konferencje

 

wystawy czasowe:

 • W cieniu Wielkiej Wojny. Życie codzienne w powiecie tarnogórskim w latach 1914–1918 / 24 października 2014 – 30 czerwca 2015

Ekspozycja zrealizowana w związku z setną rocznicą wybuchu I wojny światowej, która na zawsze odmieniła oblicze Europy i świata, nie tylko w sensie politycznym, ale także na wielu innych płaszczyznach. Ukazuje z jednej strony wpływ tych wielkich przemian na lokalną społeczność, a z drugiej przybliża aspekty życia codziennego mieszkańców jednego z powiatów górnośląskich.

Wystawa dzieli się na trzy części. W pierwszej, nawiązującej za sprawą rekonstrukcji fragmentu okopu do życia frontowego, zaprezentowane są m.in. fotografie, pocztówki i listy pisane z różnych frontów do rodziców i krewnych przez żołnierzy pochodzących z powiatu, a także fotografie frontowe wykonane przez Antoniego Kubika z Ptakowic oraz mundury i elementy uzbrojenia czy oporządzenia żołnierzy.

Wprowadzeniem do drugiej części są pamiątki związane ze stacjonującymi w Tarnowskich Górach od października 1913 roku niemieckimi formacjami

wojskowymi. Jej zasadnicza narracja porusza kwestie wpływu I wojny światowej na życie codzienne mieszkańców powiatu (warunki bytowe, militaryzacja

społeczeństwa, propaganda, satyra wymierzona w przeciwników państw centralnych). Mówi też o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zaprezentowano m.in.: środki płatnicze oraz pieniądze

zastępcze, materiały zachęcające do zbiórek na rzecz wojska oraz propagandowe, rysunki wyśmiewające polityków i siły zbrojne ententy.

Zagadnienie strat ludzkich z lokalnej perspektywy przybliża trzecia część ekspozycji. W sali zamykającej wystawę umieszczona została oryginalna tablica upamiętniająca żołnierzy poległych podczas wojny i pochodzących z tarnogórskiej parafii ewangelickiej. Obok wyeksponowano kopie innych obiektów zachowujących pamięć o ludziach, którym nie był dany powrót z I wojny światowej.

 

 • Friederike i Friedrich Wilhelm von Reden – matka Kotliny Jeleniogórskiej i ojciec górnośląskiego przemysłu / wrzesień – październik

Wystawa podejmuje próbę charakterystyki dwóch wybitnych postaci zasłużonych w historii Śląska. Pokazana zostanie ich nietuzinkowa, wręcz partnerska relacja, wzajemne inspiracje, a także osiągnięcia obojga na rzecz gospodarki, przemysłu, kultury, literatury i sztuki.

Friedrich Wilhelm von Reden (1752–1815) jako dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, a następnie minister górnictwa i hutnictwa w rządzie pruskim odegrał znaczącą rolę w procesie

industrializacji Śląska, jest niekiedy nazywany „ojcem przemysłu górnośląskiego”. Jego małżonka Friederike (1774–1854), od 1815 roku przewodnicząca prężnie działającego Towarzystwa Biblijnego w Bukowcu, otrzymała jeszcze za życia przydomek „matki Kotliny Jeleniogórskiej” w nawiązaniu do rozległej działalności kulturalnej i socjalnej na rzecz mieszkańców. Ważną rolę w życiu Redenów odegrała siedziba w Bukowcu, na wystawie pokazano rysunki projektowe pałacu i pawilonów w ogrodzie angielskim. Zasygnalizowano także inspiracje i skutki działalności małżeństwa von Reden do dzisiaj widoczne w pejzażu kulturowym (np. zabudowania przemysłowe w Gliwicach i kościół Wang w Karpaczu Górnym).

Wystawa, której premiera miała miejsce 27 września 2014 roku w pałacu w Bukowcu, powstała we współpracy z Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, z Muzeum Uniwersytetu

Wrocławskiego oraz Związkiem Gmin Karkonoskich.

 

 • Z czterech stron świata. Kolekcje Katarzyny Pilot / 13 listopada 2015 – 29 lutego 2016

Ekspozycja ponad trzystu lalek zbieranych od blisko 20 lat przez Katarzynę Pilot, mieszkankę Tarnowskich Gór. Są z różnych stron świata, a ich dokładne pochodzenie określają stroje, w które zostały przyodziane. Wystawa została wzbogacona o takie elementy, jak nakrycia głowy czy maski, które Katarzyna Pilot również przywozi ze swoich egzotycznych podróży.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook