Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Zamek w Pszczynie jest jedną z największych atrakcji turystycznych Górnego Śląska, rokrocznie przyciągającą tysiące turystów pragnących poznać jego historię i zbiory. Należy do nielicznej w Polsce grupy rezydencji, które przetrwały czasy wojny, reformy rolnej i nacjonalizacji zachowując większość ze swego ruchomego i nieruchomego wyposażenia, co stanowi ewenement nawet w skali muzealnictwa europejskiego.

Udokumentowane dzieje zamku pszczyńskiego, położonego w malowniczej scenerii krajobrazowego parku angielskiego, sięgają pierwszej połowy XV w. W tym czasie był on kolejno siedzibą Piastów Śląskich, węgierskich magnatów Turzo, rodu Promnitzów, książąt Anhalt-Kőthen, a od 1846 r. do 1945 r. hrabiów von Hochberg z Książa na Dolnym Śląsku, którzy w 1850 r. otrzymali tytuł książąt von Pless. Wielokrotnie przebudowywany zamek swój obecny wygląd zawdzięcza ostatniej wielkiej przebudowie dokonanej w latach 1870 - 1876 w stylu francuskiego baroku według projektu architekta Hippolyte'a Destailleura.

Utworzone w 1946 r. w zamku muzeum początkowo funkcjonowało jako Państwowy Ośrodek Muzealny w Pszczynie i gromadziło obiekty pochodzące z dawnych zbiorów książęcych oraz pozyskane w ramach istniejącej tu składnicy muzealnej. W latach 60. przekształcono je w Państwowe Muzeum Wnętrz Zabytkowych, a ówczesna ekspozycja prezentowała stylowe wnętrza w układzie chronologicznym - od renesansu po XIX wiek włącznie. W ostatnim dziesięcioleciu XX w. rozpoczęto działania mające na celu przywrócenie wnętrzom pszczyńskiego zamku ich wyglądu z końca XIX i początku XX w.

Za swą aktywność na polu kultury Muzeum Zamkowe w Pszczynie, bo taką nazwę nosi od 2000 r., było wielokrotnie wyróżniane. Uhonorowane zostało m. in. prestiżową nagrodą pozarządowej organizacji Europa Nostra „Za pieczołowite odtworzenie wnętrz zamku z ich wyposażeniem, oparte na wnikliwych historycznych badaniach, które przywróciły blask początku XX wieku” (1995) oraz nagrodą im. Georga Philippa Telemanna przyznaną przez władze miasta Magdeburga za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o tym wybitnym kompozytorze (2001). W 2007 r. Muzeum Zamkowe zakończyło wykonanie szeroko zakrojonego projektu „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie”, obejmującego remont elewacji, tarasów i otoczenia zamku. Za realizację tego przedsięwzięcia otrzymało m. in. nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2007.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook