Tyska Galeria Sportu

image

Jako Oddział Muzeum Miejskiego w Tychach powstała Tyska Galeria Sportu, której siedzibę ulokowano na Stadionie Miejskim. Galeria otwarta została 29 lipca 2016 roku wraz z wystawą stałą „Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie”.


Jest nie tylko przestrzenią ekspozycyjną, ale także miejscem spotkań mieszkańców miasta z ważnymi dla tyskiego sportu postaciami, centrum edukacji o tyskim sporcie dla dzieci i młodzieży, a przez to miejscem promocji sportowego stylu życia wśród najmłodszych tyszan.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook