Ars Cameralis Silesiae Superioris

Instytucja kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris istnieje od 1994 roku. Zajmuje się promocją województwa śląskiego w kraju oraz poza granicami Polski. Każdego roku, w listopadzie Ars Cameralis organizuje dwutygodniowy, największy na Śląsku festiwal sztuki - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej. Założeniem festiwalu jest prezentacja najciekawszych zjawisk w muzyce, teatrze, filmie, literaturze oraz sztukach plastycznych. Poza estetycznymi i edukacyjnymi funkcjami spełnia również rolę istotnego wydarzenia artystycznego uczestniczącego w dialogu pomiędzy tradycją a współczesnością, nowymi technologiami a dziedzictwem kulturowym, czasem przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

The culture institution Ars Cameralis Silesiae Superioris has worked since 1994. Its aim is to promote the Silesian Province both in Poland and abroad. Every year in November Ars Cameralis organizes lasting two weeks the biggest festival in Silesia called the Upper-Silesian Art Festival. The main goal of the festival is to present the most interesting phenomenon in music, theatre, film, literature and fine arts. The festival besides its aesthetic and educational functions plays a role of a vital artistic event which participates in a dialogue between tradition and nowadays, new technologies and cultural heritage, present, past and future time.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook