Bytomskie Centrum Kultury

Zajęcia edukacyjne:

Edukacja kulturowa - realizacja szeroko rozumianych programów edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych (warsztaty twórcze, wykłady, panele dyskusyjne, konkursy).


Promocja bytomskich artystów i lokalnych środowisk twórczych - opiniowanie i wspieranie interesujących przedsięwzięć miejskich i regionalnych, zapewnianie pomocy merytorycznej, technicznej, organizacyjnej oraz współfinansowanie wybranych projektów.


Współpraca merytoryczna i organizacyjna - współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi z kraju i zagranicy, polegająca na wymianie doświadczeń i współorganizacji projektów.


● Wymiana kulturalna z miastami partnerskimi - Recklinghausen (Niemcy), Butte Silver Bow (USA), obejmująca zarówno cyklicznie organizowane imprezy, jak i inne formy współpracy w dziedzinie kultury i sztuki.

Imprezy cykliczne:

Festiwal Teatralny Teatromania. Jeden ze sztandarowych projektów Beceku. Więcej na oficjalnej stronie festiwalu www.teatromaniafestiwal.pl.


Hartoffanie Teatrem. To cykl prezentacji najciekawszych spektakli należących do nurtu teatru niezależnego, offowego, poszukującego, a zarazem swego rodzaju zderzenie przedstawień prezentujących różne teatralne poetyki oraz zespołów już uznanych i cieszących się renomą, z młodymi utalentowanymi grupami, którym pragniemy dać szansę prezentacji. Ważnym elementem programu są spotkania z przedstawicielami występujących zespołów. Forma swobodnej rozmowy pozwala na szczery kontakt, na prawdziwe spotkanie, podczas którego młodzi widzowie zadają pytania związane z twórczością danej grupy, historią teatru niezależnego. Co więcej, pozwala porozmawiać o wartościach etycznych, o które teatr niezależny często walczy. Tym samym spotkania te prezentują młodym widzom teatr, który może być formą znakomitej, wysmakowanej zabawy, formą bardzo indywidualnej i szczerej wypowiedzi, ale który może być też formą rozmawiania o świecie i uniwersalnych problemach człowieka. Dla wielu odbiorców projektu to pierwszy kontakt ze sztuką teatru.

● Klub filmowy BCKino

Młodzieżowa Akademia Filmowa. Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - spotkania edukacyjne, których zadaniem jest urozmaicenie i rozszerzenie programu nauczania oraz wykształcenie w młodych widzach zdolności odczytywania postaw i zjawisk przedstawionych w filmie, ich analizy oraz interpretacji. Oferta MAF to często propozycje trudno dostępne, a stanowiące kamienie milowe w historii naszej kultury. Każda projekcja poprzedzona jest prelekcją, prowadzoną przez specjalistę.

Festiwal Teatralny dla Dzieci Maskarada. Festiwal ma na celu przybliżenie dzieciom różnych form teatralnych w wykonaniu najlepszych teatrów. Poprzez swoją coroczną obecność kształci przyszłych, świadomych odbiorców sztuki i uwrażliwia ich na działania artystyczne. Organizowanie tego typu imprez ma wpłynąć mobilizująco i zachęcić uczestników do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Scena Familijna. Cykl przedstawień teatralnych dla dzieci w wykonaniu starannie dobranych teatrów instytucjonalnych. Spektakle Sceny Familijnej adresowane są do najmłodszych dzieci i ich rodziców. Widzami są nawet 3-letnie dzieci. Głównym celem cyklu jest przedstawianie ciekawie wyreżyserowanych bajek, którym towarzyszy kolorowa scenografia, lalki, maski i wspaniała muzyka. Repertuar jest tak dobierany, aby zarówno dzieci małe, jak i trochę starsze mogły regularnie, jeden raz w miesiącu skorzystać z urozmaiconej oferty. Spektakle spełniają również ważną rolę edukacyjną. Do udziału w występach zapraszane są do BCK najlepsze teatry z całej Polski.

Klub Zielonej Żyrafy. Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci z rodzicami. Klub Zielonej Żyrafy promuje twórczą edukację. Wspólne działania rodziców i dzieci podczas warsztatów, pozwalają na lepsze wzajemne poznanie się, a także na odkrywanie drzemiących w nich talentów i pasji.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej Kwiaty na Kamieniach. Festiwal odbywa się od 1992 roku w Bytomiu. Głównym celem jest konfrontacja wykonawców poezji śpiewanej z regionu i innych miejsc w kraju oraz przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczestników imprezy i osób zainteresowanych. Ważnym celem jest mobilizowanie środowisk twórczych do podejmowania działań artystycznych w dziedzinie szeroko pojętej poezji

Bytomska Jesień Literacka. W ramach projektu odbywają się: Bytomska Scena Recytatora, Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza, Zaduszki Poetyckie


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook