Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach ARTeria

Koordynacja działań kulturalnych na terenie gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego, tworzenie i kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców Ornontowic, propagowanie walorów turystycznych i kulturowych gminy wśród mieszkańców i poza granicami Ornontowic. Ponadto realizujemy inicjatywy mieszkańców - pasjonatów w sferze realizacji wystaw rękodzieła, fotografii lub innej twórczości własnej. Dopingujemy powstawanie nowych zespołów dziecięcych i młodzieżowych.

 

Działamy poprzez: podnoszenie poziomu funkcjonowania działających grup jak KGW, Teatr Naumiony, Zespół folklorystyczny Marzanki itd. Funkcjonują młodzieżowe zespoły, zwiększa się ilość dzieci uczestniczących w zajęciach muzycznych, tanecznych realizujemy inicjatywy pasjonatów w różnych wieku, o różnych zainteresowaniach. Stajemy się partnerami przedsięwzięć organizowanych przez wojewódzkie instytucje. Wydział Kultury Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego wskazuje nasze działania i strategie jako dobrą praktykę dla innych, nie tylko za pracę na polu edukacji kulturalnej i pracę artystyczną, ale także nowoczesne podejście do zarządzania i tworzenia marki.

 

ARTeria zarządza dwoma salami, w tym jedną ze sceną i dobrym nagłośnieniem, oświetleniem i urządzeniami multimedialnymi. Dysponujemy także studiem fotograficznym, pomieszczeniem nagraniowym, ogniskiem muzycznym, izbą regionalną oraz kilkoma innymi salami, w których można realizować różne działania. Posiadamy specjalistyczny sprzęt biurowy i oprogramowanie, np. graficzne, filmowe, etc. Pracownicy realizują od lat wielorakie projekty interdyscyplinarne; od wystaw, poprzez spektakle, po imprezy plenerowe czy nietypowe jak kręcenie videoklipu czy filmu reklamowego. Zatrudniamy instruktorów z dziedziny rękodzieła, muzyki, teatru, filmu, fotografii oraz współpracujemy doraźnie z wieloma specjalistami. Przy współpracy z Urzędem Gminy Ornontowice mamy możliwość realizacji wydarzeń w przestrzeni publicznej, np. w Parku Gminnym, który po rewitalizacji zostanie oddany do użytku z końcem listopada 2015r. Otwiera to dla nas nowe możliwości działalności kulturalnej. W nowej przestrzeni powstaje m.in amfiteatr oraz miejsce na grill, gry wielkoformatowe oraz Świątynia Dumania. Otrzymujemy więc miejsce do działań takich jak : plenery malarskie , fotograficzne, gry terenowe, wieczory poezji, wieczory muzyczne, przedstawienia plenerowe i wiele innych.

 

Od 5 lat dyrektorem ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach jest Aleksandra Malczyk. Inicjatorka nowego podejścia do działań w instytucji kultury, jak również kształtowania wizerunku centrum kultury, z wykorzystaniem m.in. nowych mediów. Projektantka pomysłodawczyni stworzenia współczesnych śląskich jakli o nazwach „Modry Śląsk” oraz „Śąski Galmour” . Od 8 lat prowadzi aktywne działania na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, przy współpracy z m.in. Śląską Organizacją Turystyczną oraz Muzeum Górnośląskim. Od 11 czynnie zaangażowana w prowadzenie działań promocyjnych i public relations zarówno dla instytucji publicznych jak i organizacji.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook