Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

  • Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
  • 41-603 Świętochłowice
  • ul. Krauzego 1
  • tel.: 32-345-21-60
  • faks: 32-345-21-61
  • www.cks.org.pl
  • cks@wp.pl

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach zostało powołane 1 stycznia 2004 r. decyzją Rady Miejskiej w Świętochłowicach do organizowania i koordynowania wydarzeń kulturalnych w mieście. Czerpiąc z doświadczeń i zaplecza technicznego Domów Kultury „Zgoda” i „Grota” - na bazie których utworzono Centrum - instytucja wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców w ich działalności.

 

Centrum Kultury Śląskiej mieści się w dwóch budynkach zlokalizowanych w dzielnicy Lipiny i Zgoda. Dzięki temu dysponuje sceną kameralna (ok. 200 miejsc) jak również salą widowiskową (ok. 400 miejsc siedzących z możliwością aranżacji przestrzeni wnętrza) posiadającą głęboką scenę (18mx10m) z zapleczem technicznym. Dodatkowym atutem budynku CKŚ-Zgoda jest usytuowanie w malowniczym parku ze starym drzewostanem. Integralną część instytucji stanowi Galeria Sztuki w CKŚ-Lipiny wystawiająca prace artystów plastyków z kraju i zagranicy.

 

Celem Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie, wpływających na jakość życia mieszkańców.

 

koła i sekcje:

● warsztaty wokalne
● warsztaty wokalne
● nauka gry na gitarze
● zespół taneczny
● warsztaty rękodzieła
● warsztaty recytatorskie
● klub seniora
● klub foto-video
● dance - aerobic
● warsztaty tańca towarzyskiego
● kółko szachowe

zespoły:

● Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy
● Chór męski „Śląsk”

inne:

● Galeria Sztuki w CKŚ Lipiny

przy Centrum Kultury Śląskiej działa:

● Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6
● Polski Związek Emerytów i Rencistów - oddział Świętochłowice
● Klub Seniora - koło Lipiny
● Klub Seniora KWK Śląsk
● Klub Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddz. Świętochłowice
● Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook