Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” to samorządowa instytucja kultury. Została powołana w roku 1977 r. przez Radę Narodową Miasta i Gminy w Toszku jako Gminny Ośrodek Kultury w Toszku. Od tego czasu instytucja zmieniała nazwę. Pierwszy raz w roku 1980 na Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury i ponownie w 2007 roku na Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.

 

Misja:
Diagnoza, rozwijanie, zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych społeczeństwa lokalnego oraz działań na rzecz rozwoju kulturowego. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi z terenu gminy. Propagowanie czytelnictwa. Zarządzanie zabytkowym zamkiem wpisanym do rejestru zabytków oraz rozwój turystyki i promocja miejsca poprzez wydarzenia historyczne.
Niestandardowość funkcjonowania instytucji przejawia się m.in. w prowadzonej działalności gospodarczej, której zyski przeznaczane są na realizację wielokierunkowych działań z dziedziny kultury i ochrony cennego dziedzictwa kulturowego jakim jest zamek w Toszku.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook