Centrum Zimbardo w Nikiszowcu

image

Centrum Zimbardo w Nikiszowcu zostało ulokowane w samym sercu zabytkowego Nikiszowca. Jest to osiedle o bardzo bogatej tradycji, które ze względu na swoje szczególne walory kulturowe i architektoniczne zostało uznane za Pomnik Historii. Centrum zostało powołane przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, które od kilku lat działa w tej części Katowic. Poznawszy działalność Stowarzyszenia oraz specyfikę Nikiszowca, prof. Philip Zimbardo zdecydował o powierzeniu mu swojego nazwiska oraz „idei heroizmu dnia codziennego″.

 

Idee Centrum Zimbardo to:

heroizm – jestem  w „porządku” wobec siebie i innych;
mobilność – cenię  zmianę i poszukiwanie optymalnych rozwiązań;
lokalność – bazuję  na najbliższych zasobach, tradycjach oraz realnych potrzebach społeczności lokalnej;
otwartość – jestem otwarty na każdego, niezależnie od jego poglądów, sytuacji społecznej i materialnej, wyznania i narodowości;
partycypacja – uczę się zaangażowania społecznego, współtworząc koncepcję Centrum;
projektowanie – stawiam sobie nowe cele, korzystne dla mnie i mojego otoczenia;
kompetencje – bazuję na wiedzy i wymianie doświadczeń, na których buduję swoje kompetencje.


Spotykają się tutaj głównie ludzie młodzi – bez względu na status społeczny, materialny, wyznanie i poglądy. Twórcy Centrum cenią zarówno gotowość do poznawania tego, co inne, jak i przywiązanie do lokalnych tradycji. Napięcie między tym, co lokalne a globalne oraz między tym, co nowoczesne a tradycyjne rodzi wiele twórczej siły i zmiany.


Nikiszowiec doskonale nadaje się do tworzenia nowatorskich idei oraz do poszukiwania rozwiązań, które w przyszłości stanowić będą model dla innych społeczności.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook