Dom Kultury w Kobiernicach

  • Dom Kultury w Kobiernicach
  • 34-316 Kobiernice
  • ul. Bielska 22
  • tel.: 33-810-84-03
  • www.porabka.pl

Instytucja kulturalna działająca w ramach GOKu w Porąbce, oferująca różnorodne formy zajęć dla różnych grup wiekowych.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook