Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach

image
  • Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach
  • 43-330 Wilamowice
  • ul. Paderewskiego 3
  • tel.: 33-812-94-70

Końcem grudnia 2010 r. oddano do użytku budynek Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach. Cała inwestycja została zrealizowana dzięki środkom finansowym pozyskanym z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

W budynku podejmowane są liczne inicjatywy kulturalne i edukacyjne mające na celu upowszechnianie i propagowanie kultury wilamowskiej, będącej unikatowym dziedzictwem kulturowym Gminy.

 


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook