Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

  • Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
  • 42-575 Gródków
  • ul. Zwycięstwa 2
  • tel.: 32-267-22-59
  • faks: 32-267-22-59
  • www.gok-psary.pl
  • gok@psary.pl

koła, sekcje itp.:

● zajęcia plastyczne
● zajęcia teatralne
● zajęcia taneczne
● zajęcia nauki gry na gitarze
● zajęcia nauki gry na pianinie
● zajęcia nauki gry na akordeonie
● kury komputerowe
● kursy wizażu i stylizacji
● aerobik i fintness
● sekcja tenisa stołowego
● próby lokalnych zespołów śpiewaczych
● zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży

zespoły:

Nasz Gródków
● Senior
● Queens

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary realizuje wiele projektów o charakterze społeczno-edukacyjno-kulturalnym w ramach dotacji pozyskiwanych w drodze konkursów grantowych oraz funduszy unijnych.

powiązane zespoły:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook