Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

 • Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
 • 44-186 Gierałtowice
 • ul. Wojciecha Korfantego 7b
 • tel.: 32-301-15-11

Działalność swoją rozpoczął dnia 1 grudnia 2006 roku. Jest samorządową instytucją kultury. Jego statutowym celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej  w imieniu Gminy Gierałtowice.

Zadania placówki:

 • upowszechnianie kultury,
 • edukacja kulturalna,
 • wychowywanie poprzez sztukę,
 • tworzenie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych.

 Cele placówki:

 • integracja społeczności lokalnej,
 •  inspirowanie do twórczych działań,
 •  pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji.

Gminny Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje wszystkie sołectwa Gminy Gierałtowice.

GOK współpracuje z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, zespołami ludowymi, stowarzyszeniami, instytucjami, firmami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Gierałtowice.

powiązane artykuły:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook