Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

Ze względu na konieczność sprostania potrzebom kulturalnym mieszkańców Gminy Jasienica , Gminny Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania w czterech czynnie działających filiach: w Rudzicy, Międzyrzeczu Górnym, Bierach i w Mazańcowicach. Obok działalności związanej z organizacją czasu wolnego mieszkańców instytucja zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej w kraju i za granicą. Ośrodek organizuje koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronuje lokalnym twórcą i zespołom oraz prowadzi działalność wydawniczą. Szczególną troską GOK-u jest kultywowanie regionalnych tradycji i zachowanie wartości ludowych. Kształtowanie potrzeb, organizacja aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wymiana osiągnięć i współpraca z innymi ośrodkami kultury ma na celu zintegrowanie środowiska i pobudzenie życia kulturalnego gminy.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook