Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Lipie. Realizuje zadania własne z zakresu upowszechniania kultury, poprzez m.in. organizację świetlic, zespołów oraz innych form działalności kulturalnej. Odbywają się tutaj cyklicznie zajęcia, głównie muzyczne, taneczne i ruchowe. W GOK działają różne grupy instrumentalne i orkiestra, zespół wokalny Jantarki, zespół wokalno-instrumentalny The Adapters. Placówka organizuje festyny letnie i imprezy okolicznościowe.

 

Filie GOK

  • Świetlica Środowiskowa w Zimnowodzie (zajęcia na sali komputerowej „Centrum kształcenia na odległość”, zespół teatralno-wokalny Stokrotka)
  • Świetlica Środowiskowa w Dankowie

 

Profil GOK na Facebooku >>>

 


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook