Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach funkcjonuje nieprzerwanie od 1974 r., kiedy to został powołany do życia.
 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury koncentruje się na kilku dziedzinach:

 

 • edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 • tworzenia, dokumentowania, gromadzenia i udostępniania dóbr kultury,
 • ochronie i rozwijaniu amatorskiego ruchu artystycznego, a w szczególności folkloru, sztuki ludowej,
 • rozbudzania i zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych
 • promowania lokalnej kultury i tradycji.

 

przy GOK działają m.in.:

 

 • Zespół Regionalny „Magurzanie” oraz „Mali Magurzanie”
 • kapela ludowa
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta
 • sekcja plastyczna
 • Formacja Tańca Nowoczesnego „Let‘s Dance”
 • sekcja modelarska
 • sekcja nauki gry na instrumentach m.in. na gitarze, keyboardzie oraz akordeonie w klubie „Promyczek” w Pietrzykowicach
 • „Popołudnie Przedszkolaka” w Klubie „Promyczek” w Pietrzykowicach


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook