Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie

Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie jest instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych. Wielokierunkowa działalność ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje talenty artystyczne, realizować własne zainteresowania, uczestniczyć w konkursach i przeglądach na szczeblu gminnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. 

 
Od lat współpracując z różnymi instytucjami z kraju, regionu i gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie jest organizatorem imprez adresowanych do całych rodzin, imprez edukacyjnych i rozrywkowych: koncertów kolęd i pieśni patriotycznej w kościołach, spotkań z ciekawymi ludźmi, wieczorów autorskich, konkursów recytatorskich, plastycznych, piosenki przedszkolnej, koncertów muzyki instrumentalnej, wystaw malarskich, twórczości ludowej, koncertów letnich i festynów, marszobiegu, przeglądu piosenki ludowej, przeglądu twórczości abstynenckiej, turniejów szachowych, wycieczek krajoznawczych, zajęć świetlicowych opiekuńczo-wychowawczych. Jest miejscem spotkań i twórczej samorealizacji.  
Różnorodna oferta kulturalna umożliwia częsty i bezpośredni kontakt z mieszkańcami gminy i turystami. Pozwala to realizować zamierzone cele wychowawcze, kulturotwórcze i edukacyjne.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook