Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach jest gminną instytucją kultury, która swoją działalnością obejmuje wszystkie sołectwa gminy Pawłowice. W skład GOK-u wchodzą: Centrum Kultury w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 67 oraz Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 11.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook