Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej

koła i sekcje:

● studio piosenki
● taniec współczesny, breakdance, towarzyski
● zajęcia chorografii scenicznej
● joga
● pracownia plastyczna
● zajęcia nauki gry na instrumentach - perkusyjnych, dętych (flet poprzeczny), dętych drewnianych (klarnet i saksofon)
● świetlica profilaktyczno-wychowawcza
● Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
● Związek Emerytów i Rencistów
● Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz
● Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich gminy Wręczyca Wielka
● Stowarzyszenie Prom na rzecz rozwoju i wspierania kultury, sportu i turystyki


imprezy:
● przeglądy, konkursy, koncerty, imprezy okolicznościowe


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook