Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia

Imprezy:

● Ogólnopolski Festiwal Sierpień Talentów

W 2005 roku Silesia po raz pierwszy zorganizowała Sierpień Talentów. Dla młodych artystów, była to okazja do zaprezentowania się szerszej publiczności. Dla widowni, możliwość poznania młodych muzyków u progu ich artystycznego życia. Miejmy nadzieje, że będzie to impreza cykliczna.

● Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie-Lipowcu

Organizowany od 1991r. w miesiącach sierpniu i wrześniu wspólnie z inicjatorem tej imprezy Jerzym Motyką, Dyrektorem Muzeum w Chrzanowie. Koncerty festiwalowe odbywają się na terenie Skansenu w Wygiełzowie-Lipowcu leżącego w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w pobliżu ruin dawnego zamku biskupów krakowskich. W Festiwalu biorą udział najwybitniejsi polscy artyści i zespoły kameralne oraz goście zza granicy.

● Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych

Organizowany od 1991 roku - stanowi największe cykliczne przedsięwzięcie promocyjne w Polsce. Odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, a kolejne jego edycje uzyskały wysoką ocenę środowisk profesjonalnych. Uczestnikami Festiwalu są zdobywcy głównych nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych. Do udziału w edycjach Festiwalu Silesia zaprosiła ponad 3000 młodych artystów z kraju i z zagranicy (Czechy, Słowacja, Ukraina, Austria, Niemcy, Japonia_. Gośćmi Festiwalu byli m.in. Janusz Olejniczak, Joachim Grubich, Julian Gembalski, Urszula Kryger, Lidia Grychtołówna, Jan Vladimir Michalko, Lidia i Ostap Szutko, Sinfonietta Cracovia, Aleksiej Orłowiecki, Lo Specchio dei Suoni, Konstanty Andrzej Kulka.

● Promocja Muzyki Klasycznej

Silesia prezentuje w koncertach dzieła najwybitniejszych kompozytorów w historii muzyki w wykonaniu najlepszych solistów i zespołów krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie organizowała cykle koncertów monograficznych : Portrety muzyczne, Dni Chopinowskie, Dni Muzyki Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoraka, Edwarda Griega, Piotra Czajkowskiego, Franciszka Schuberta, Roberta Schumanna, Feliksa Mendelssohna.

● Promocja Talentów:

Silesia jest fundatorem nagród w formie koncertów dla laureatów na konkursach i festiwalach:
̶6 Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku
̶6 Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady. Sari w Nowym Sączu
̶6 Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Franciszka Liszta we Wrocławiu
̶6 Śląskiej Jesieni Gitarowej w Tychach
̶6 Konkursie o Stypendia im. prof. Tadeusza Żmudzińskiego w Krakowie
̶6 Międzynarodowym Konkursie na Wiolonczelę solo w Katowicach
̶6 Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Bytomiu

Promocja Śląska

Silesia organizuje koncerty z udziałem najwybitniejszych śląskich artystów oraz najbardziej utalentowanych młodych, śląskich wykonawców realizując cykle koncertów:
̶6 Perły Ziemi Czarnej
̶6 Silesia prezentuje
̶6 Mistrz i uczeń
̶6 Najlepsi na estradzie
̶6 Sukcesy młodej pianistyki śląskiej
̶6 Sukcesy młodej wokalistyki śląskiej

● Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży

Zwracając szczególna uwagę na upowszechnianie muzyki Silesia opracowała specjalny program edukacji muzycznej dzieci i młodzieży oparty na cyklach tematycznych uwzględniających historię muzyki, instrumentoznawstwo oraz zagadnienia dotyczące najważniejszych; wydarzeń muzycznych. Koncerty adresowane do różnych grup wiekowych obejmują edukacją muzyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych i gimnazjów oraz młodzież szkół średnich.
Nową inicjatywą na skalę ogólnopolską było podjęcie przez Silesię akcji resocjalizacji poprzez muzykę wśród dzieci niepełnosprawnych, dzieci specjalnej troski, koncerty w domach dziecka, zakładach wychowawczych, domach poprawczych i sanatoriach.

● Koncerty dla melomanów organizowane są w ramach cyklów o różnej tematyce m.in.:

̶6 Złote Karty Pianistyki Polskiej
̶6 Panorama Pianistyki Europejskiej
̶6 Złote Karty Wokalistyki Polskiej
̶6 Mistrzowskie Interpretacje
̶6 Portrety Muzyczne
̶6 Muzyczne Osobowości
̶6 Z Operą w Tle
̶6 Piękno Muzyki Sakralnej
̶6 Szubertiady
̶6 Arcydzieła Muzyki Kameralnej
̶6 Koncertujące Rodziny
̶6 Współczesność i Tradycja
We wszystkich koncertach Silesii biorą udział wybitni komentatorzy przedstawiający publiczności artystów i program koncertów. Ponadto Silesia organizuje koncerty łączące muzykę i poezję, muzykę i taniec , o tematyce patriotycznej, historycznej i religijnej.

● Biuletyn Silesia Prezentuje
Wydawany od czerwca 2003 roku. Informator koncertowy zawierający aktualny kalendarz koncertów, recenzje oraz artykuły przybliżające sylwetki wybitnych artystów i kompozytorów, a także ważne wydarzenia z życia muzycznego w Polsce i na świecie. Redagowany przez wybitnych śląskich dziennikarzy przy współpracy znanych muzykologów, teoretyków i znawców tematyki muzycznej.

powiązane artykuły:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook