Instytut Mikołowski

image

Instytut Mikołowski mieści się w rodzinnym mieszkaniu poety Rafała Wojaczka. Utworzony w 1997 r. jako samorządowa instytucja kultury z inicjatywy ówczesnej Rady Miejskiej i Zarządu Miasta, uzyskał statut prawny placówki miejskiej na początku 1999 r. Instytut powstał w wyniku inicjatyw środowisk twórczych Mikołowa, skupionych wokół pism Arkadii i miarki oraz kawiarenki Lady B. Zajmuje się działalnością kulturotwórczą, organizując spotkania autorskie, sesje naukowe oraz wystawy plastyczne.

Instytucja prowadzi także działalność wydawniczą, publikując „Arkadię” - pismo o profilu kulturowo-społeczno-literackim. Każdy kolejny numer pisma poświęcony jest tematycznym ujęciom prezentującym złożoność i wielorakość artystycznych lub naukowych zjawisk („Mity i rzeczywistość u progu trzeciego tysiąclecia”, „Twórczość Anioła Ślązaka”, „Moja Recepcja Rafała Wojaczka”, „Wokół Mirona Białoszewskiego”, „Sacrum, profanum a inne języki prawdy”, „Stan skupienia, czas rozproszenia. Współczesna poezja polska 2006”). Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w bibliotece pisma ukazało się 27 pozycji książkowych z zakresu literatury i nauki, w tym m. in. „Reszta krwi Rafała Wojaczka” (niepublikowane dotąd wiersze poety), „Cherubowy wędrowiec Anioła Ślązaka” (najobszerniejszy wybór jego epigramów w języku polskim w tłumaczeniu Jerzego Prokopiuka), „Mikołów w XX w.” Bogusława Bromboszcza i Ryszarda Szyndzielarza, „Cząstkowa próba o człowieku i inne wiersze” oraz „Spis ludności” Witolda Wirpszy, którego kolejne pisma Instytut sukcesywnie publikuje.

Jednym z nurtów działalności Instytutu jest organizowanie konferencji poświęconych współczesnej kulturze.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook