Klub Harcówka w Rybniku-Ligocie

Klub Kultury Harcówka im. hm Benedykta Kotyrby z siedzibą w Rybniku Ligocie-Ligockiej Kuźni jest instytucją, której celem jest organizowanie życia kulturalnego mieszkańców dzielnicy oraz realizacja polityki informacyjnej miasta.

 

Klub organizuje różnego typu imprezy (mikołajki, Dzień Dziecka, ferie zimowe i letnie), konkursy, występy artystyczne. Mieszkańcom oferuje także liczne koła zainteresowań (kółko plastyczne, muzyczne, językowe), działa również prężnie sekcja skata, koło gospodyń wiejskich oraz koło emerytów i rencistów. W budynku Harcówki mieści się  biblioteka, która aktywnie włącza się w działalność klubu. 


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook