Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej - Dom Kultury Włókniarzy

Dom Kultury Włókniarzy swoją działalnością wspiera upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców podczas organizowanych różnego rodzaju zajęciach artystycznych czy koncertach.

W ramach Domu Kultury Włókniarzy odbywają się liczne stałe zajęcia artystyczne. Działa tutaj m.in. Studio Wokalistyki Klasycznej „Belcanto”, prowadzone są zajęcia plastyczne Zielony Słoń (dzieci 5-8 lat), Zatoka Talentów (dzieci 9-14 lat) oraz zajęcia w pracowni ceramicznej. Udział w nich biorą zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież.
Przy DK Włókniarzy działa teatr „Bez Granic” oraz liczne zespoły artystyczne, rozwijające różne zainteresowania i talenty swoich podopiecznych, w tym: zespół tańca nowoczesnego „Mad Moves”, chór mieszany „Echo”, dziecięca grupa baletowa,Zespół Pieśni i Tańca Beskid, Kapela góralska Beskid, Kapelka dziecięca Beskidek, młodzieżowy zespół tańca nowoczesnego „Libra”, młodzieżowy zespół wokalny „Niżej”, zespół „Pineski”, zespół taneczny „Stokrotki”, zespół tańca i piosenki „Amarant”, Zespół teatralny „Bajka”.


Imprezy:
● Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka
● Konkursy piosenki Śpiewamy Polskie Przeboje Rodzinne Śpiewanie Kolęd
● Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook