Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach powołany został mocą uchwały Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 2005 roku jako samorządowa instytucja kultury. Jego podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości. MOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, upowszechniania i inicjowania działań kulturalnych; prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej miasta na podstawie własnego programu. Wspiera inicjatywy służące ochronie dóbr i zabytków kultury w mieście oraz regionie, kultywuje zwyczaje i obyczaje śląskie, a także wyszukuje talenty artystyczne wśród mieszkańców Lędzin oraz zapewnia im wszechstronną pomoc. Instytucja ta współpracuje z lędzińskimi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz innymi ośrodkami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami.

 

Do głównych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury należy:

  • rozpowszechnianie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
  • przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook