Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

MCKiS upowszechnia, rozwija i zaspokaja potrzeby społeczeństwa w zakresie kultury, sportu, kultury fizycznej i rekreacji. Wspiera kulturotwórcze inicjatywy, propaguje nowe trendy w kulturze, sztuce, sporcie oraz niestandardowe zjawiska artystyczne. Podtrzymuje tradycję lokalną, regionalną i narodową. Promuje polskie dziedzictwo narodowe.


imprezy:
● Dni Muzyki Jeunesses Musicales
● Spotkania Teatralne
● Ogólnopolski Konkurs Recytatorki
● Dni Jaworzna
● Granice Mocy


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook