Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie

image
  • Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie
  • 43-603 Jaworzno
  • ul. Inwalidów Wojennych 2
  • tel.: 32-762-92-20, fax. 32-762-92-29
  • www.mdk.jaw.pl
  • mdkjaworzno@onet.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie jest placówką oświatowo-wychowawczą, do której uczęszczają dzieci i młodzież z całego miasta.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook