Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu

Jesienią 1956 roku, wkomponowując się w tradycje śląskiego muzykowania, Władysław Rzeszowski założył zespół grający na najbardziej wówczas popularnym instrumencie – akordeonie. Chętnych było tak wielu, że postanowiono nadać temu organizacyjne ramy. Najpierw więc skierowano p. Rzeszowskiego na kurs instruktorów, by następnie w roku szkolnym 1956/1957 powołać do działalności Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2.

 

Wspomniane skierowanie jest jedynym dokumentem potwierdzającym działania organizacyjne zmierzające do powołania placówki. Stopniowo poszerzano ofertę programową Ogniska: powstało kółko krawieckie, modniarskie, plastyczne, teatralne, ciągle jednak dominowała muzyka.

 

Przez lata zespoły akordeonistów należały do najlepszych i najliczniejszych w regionie. I tak jest do dziś: dzieci i młodzież tworzą zespoły będące wizytówką nie tylko Zabrza.

 

Od 1 stycznia 2010 roku OPP2 zostało przekształcone w Młodzieżowy Dom Kultury nr 2.

 

koła i sekcje:
● zajęcia taneczno-rytmiczne
● zajęcia dziennikarskie
● zespół polonistyczny
● koło informatyczne
● zajęcia gry na akordeonie i keyboardzie
● zajęcia rekreacyjno-sportowe dla młodzieży i dzieci
● nauka gry na gitarze klasycznej
● pracownia plastyczna


zespoły:
● Teatr Tańca Atrum
● Dziecięcy Teatr Tańca
● Zespoły baletowe Parasolki, Motylki
● Chór żeński
● Zespół muzyki dawnej Allegro
● Teatr Prawdziwny
● Estrada poetycka
● Małe Formy Teatralne

inne:
● Galeria Piwnica Rysia


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook