Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach to placówka wychowania pozaszkolnego, której misją jest podejmowanie działań mających na celu:

  • wszechstronne rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży;
  • rozszerzanie wiedzy poza programy szkolne;
  • stwarzanie warunków do poszerzania wrażliwości na regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe;
  • poszanowanie dla wartości patriotycznych;
  • stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach;
  • umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej;
  • organizowanie konkursów, przeglądów, wystaw, zawodów dla wychowanków placówki, dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gliwic, regionu i kraju.


Imprezy:
● Gliwickie Spotkania z Grami Pionek
● Gliwickie Spotkania Tęczowe
● Warsztaty Fotografii Otworkowej
● Wierszowanie
● Warsztaty Twórcze Razem
● Miejski Konkurs Kolęd i Pastorałek dla szkół podstawowych
● Miejski Konkurs Kolęd Niemieckich dla szkół podstawowych
● Spotkania Artystyczne w Starej Kotłowni Audycje umuzykalniające Filharmonii Śląskiej
● Ferie zimowe
● Dzień św. Patryka
● Miejskie Konfrontacje Muzyczne i Taneczne
● Wiosenny Festiwal Nauki
● Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Termicznych
● Warsztaty Śpiewu Białego

powiązane zespoły:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook