Otwarta! Pracownia Artystyczna

image

O!PA to piękna i przyjazna przestrzeń przenikających się światów teatru, filmu, baśni, muzyki i sztuk plastycznych, naturalnie stymulująca postawy poznawcze i otwarta dla każdego, kto chce rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, próbować nowych twórczych aktywności, uczyć się wykorzystywać ręce i.. serce do tworzenia niepowtarzalnych i oryginalnych przedmiotów. To miejsce atrakcyjne, wyjątkowe, specjalnie zaaranżowane i przystosowane do twórczej aktywności, zachęcające do swobodnej ekspresji, swobodnego żywiołowego działania, odkrywania siebie i świata. To miejsce kulturotwórcze, którego misją jest rozbudzania ciekawości świata, miłości do przyrody oraz promowanie postaw kreatywnych i prospołecznych.

 


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook