Pałac w Rybnej

Początki działalności koncertowej w Rybnej sięgają roku 1983, kiedy utworzono Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, mieszczący się w zabytkowych wnętrzach pałacu.

Pierwszy koncert muzyki kameralnej odbył się w czerwcu w 1983 roku w pięknej sali koncertowej mieszczącej 150 gości. Od tej pory Pałac w Rybnej czynnie uczestniczy w kulturalnym życiu miasta i regionu śląskiego oraz kontynuuje koncertową tradycję. Do dnia dzisiejszego organizowane są koncerty muzyki kameralnej.

Na przestrzeni lat w Pałacu w Rybnej organizowano festiwale:

Festiwal Muzyki Kameralnej Kwartet Śląski i Jego Goście w Pałacu w Rybnej narodził się z początkiem 1993 roku, kiedy to Kwartet Śląski obchodził piętnastolecie swojej działalności. Wówczas skład Kwartetu Śląskiego tworzyli: Marek Moś - skrzypce, Arkadiusz Kubica - skrzypce, Łukasz Syrnicki - altówka, Piotr Janosik - wiolonczela. Później rolę pierwszego skrzypka objął Szymon Krzeszowiec. Festiwal Muzyki Kameralnej Kwartet Śląski i Jego Goście odbywał się przez dziesięć lat na przełomie listopada i grudnia. Od roku 2000 dołączono Prolog Festiwalu, który miał miejsce w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Od początku swego istnienia festiwal był imprezą w pełni autorską. Głównymi organizatorami byli: Kwartet Śląski, Pałac w Rybnej, Urząd Miasta Tarnowskie Góry oraz sponsorzy. Patronat nad festiwalem objął Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. Ideą festiwalu była prezentacja muzyki kameralnej różnych epok, począwszy od baroku do współczesności, kompozytorów polskich i światowych.

Muzyczne Lato w Rybnej to cykl koncertów, które odbywały się w cztery kolejne niedziele lipca. Znakomita publiczność miała okazję wysłuchania koncertów w wykonaniu: Janusza Olejniczaka, Ewy Pobłockiej, Waldemara Malickiego, Wandy Wiłkomirskiej, Leszka Możdżera, Adama Klocka, Kwartetu DAFO, Kwintetu Instrumentów Dętych Filharmonii Śląskiej, Marcina Dylli, Natalii Sawościanik, Beaty Warykiewicz-Siwy i wielu innych światowej sławy wykonawców.

Festiwal Goście w Pałacu w Rybnej w ostatnich latach w imprezie udział wzięli m.in.: Kwartet Wilanów, Konstanty Andrzej Kulka, Grażyna Brodzińska, Marcin Wyrostek, Aleksandra Szafir, Adam Sobierajski, Jarosław Kitala, Larysa Czaban, Waldemar Gromolak, Bogdan Kurowski, Jacek Ziomkowski, Bartosz Urbanowicz.

Festiwal Tarnogórskie Spotkania Jazzowe Do tej pory przed tarnogórską publicznością wystąpili: Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet, Krzysztof Urbański i Mid West Quartet, Ślusarczyk-Kupiec-Skolik Trio.

Ponadto w Pałacu w Rybnej odbywały się cykle: Koncerty Mistrzów, Popołudnie z muzyką austriacką oraz Mistrz i uczeń. W ramach promocji młodych talentów Pałac w Rybnej współpracuje z Państwową Szkołą Muzyczną w Tarnowskich Górach. Pałac w Rybnej stara się regularnie organizować niedzielne popołudnia z muzyką kameralną, zapraszając zarówno wybitnych artystów polskich i zagranicznych, jak i młodych artystów - uczniów, popularyzując w ten sposób ich muzyczne umiejętności.

Pałac jest również miejscem wystaw malarstwa i grafiki. Na przełomie kilkunastu lat zostały zaprezentowane prace: Eryka Syrnickiego, Tadeusza Siary, Wernera Lubosa, Grażyny Kędzielawskiej, Aleksandry Herbowskiej-Matery, Stanisława Kędzielawskiego, Haliny Matłosz, Macieja Kędzielawskiego, Joanny Jeziorskiej, Andrzeja Urbanowicza, Mieczysława Muławskiego oraz Henryka Kościelnego.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook