Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie prowadzi działalność od 1975 r. Współpracuje z gminami i powiatami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi, organizacjami i instytucjami w regionie częstochowskim. ROK organizuje imprezy, konkursy, wystawy, turnieje wiedzy, szkolenia, wykłady, seminaria i plenery artystyczne. Do najważniejszych przedsięwzięć należą: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Sacrum w Literaturze, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z Daleka i z Bliska, Ogólnopolski Festiwal Pieśni Pielgrzymkowej i Liturgicznej Gaudium Et Gloria oraz Ogólnopolski Konkurs Fotografii Cyfrowej Cyberfoto.


The Regional Culture Centre in Częstochowa has worked since 1975. It cooperates with communes and districts, art societies and unions, institutions and organizations in Częstochowa region. The Centre organizes events, contests, exhibitions, knowledge contests, workshops, seminars, lectures and plein-air painting meetings. Its most important accomplishments are the Halina Poświatowska Nationwide Poetry Contest, the Nationwide Declamation Contest The Sacrum in Literature, the International Folklore Meetings From Neighborhood and Far Away, the Nationwide Festival of Pilgrimage and Liturgical Songs Gaudium Et Gloria and the Natiowide Contest of Digital Photography Cyberfoto.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook