Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

18 kwietnia 2016 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego został powołany Regionalny Instytut Kultury w Katowicach >>>

Placówka powstała z połączenia dwóch istniejących wcześniej instytucji - Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

 


Opis działalności dawnego ROK w Katowicach:

 

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach jest wojewódzką samorządową instytucją kultury województwa śląskiego.

Instytucja ma za zadanie wspierać bezpośrednio i pośrednio instytucje kultury, organizacje pozarządowe, twórców indywidualnych oraz realizować programy i opracowywać formy szeroko rozumianego doradztwa w zakresie działalności kulturalnej instytucji z uwzględnieniem aspektów artystycznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

ROK Katowice świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Obserwuje wszelkiego rodzaju zjawiska zachodzące w województwie śląskim w zakresie kultury i sztuki. Instytucja działa w oparciu o dwa działy programowe: Regionalne Obserwatorium Kultury oraz Regionalne Laboratorium Kultury.

Oprócz szkoleń, kursów, warsztatów i projektów ROK Katowice organizuje wydarzenia edukacyjne, artystyczne oraz angażuje się w formie współorganizacji i wsparcia merytorycznego w niezliczoną ilość przeglądów, festiwali, konkursów i innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego.

Działalność ROK Katowice skierowana jest do:
● instytucji kultury
● instytucji artystycznych
● jednostek samorządu terytorialnego
● szeroko rozumianej kadry kultury
● pracowników sektora kreatywnego
● animatorów, instruktorów, trenerów
● twórców indywidualnych i tzw. freelancerów
● artystycznych grup nieformalnych
● osób prawnych III sektora - NGO
● środowiska akademickiego

ROK Katowice jest wydawcą kwartalnika „Fabryka Silesia”, prowadzi również działalność Pogotowia Kulturalnego. Wśród pracowników znajdują się również trenerzy Narodowego Centrum Kultury w Warszawie z zakresu finansowania projektów.

Obszary działalności ROK Katowice:
● animacja
● edukacja
● badania i monitoring kultury
● upowszechnianie kultury
● działalność wydawnicza
● działalność informacyjna
● działalność promocyjna i reklamowa
● zarządzanie kulturą
● koordynacja i produkcja wydarzeń

Regionalny Ośrodek Kultury - działy programowe

● Regionalne Obserwatorium Kultury
Rozpoznanie wszystkich przejawów życia kulturalnego w regionie, systemowa obserwacja i dogłębna, bieżąca analiza zmian, opracowanie rekomendacji. Inicjowanie i realizowanie projektów badawczych sektora kultury i sektora kreatywnego województwa śląskiego. Zapewnienie dostępu do danych i analiza sektora kultury poprzez prezentowanie wyników badań.

● Regionalne Laboratorium Kultury
Wspieranie nowych idei i rozwiązań we wszystkich działaniach i projektach edukacyjnych, twórczych, animacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych. Organizacja wydarzeń artystycznych, opracowywanie projektów.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook