Śląskie Centrum Kultury

image

Przedmiotem działalności Śląskiego Centrum Kultury jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także podtrzymywanie i krzewienie patriotyzmu.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook