Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

image

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk powstał w 1953 r. Jego założycielem i pierwszym długoletnim dyrektorem artystycznym był prof. Stanisław Hadyna. Na siedzibę zespołu przeznaczono zamek w Koszęcinie. Ambicją Śląska jest prezentowanie folkloru śląskiego, który mimo występowania na olbrzymim, zróżnicowanym terenie, zachowuje swoiste, jemu tylko właściwe oblicze. Z czasem zespół włączył do repertuaru inne polskie pieśni i tańce oraz opracowania oper, oratoriów i muzyki sakralnej. Kraje, w których koncertował Śląsk, to m.in. Algieria, Australia, Belgia, Bułgaria, Chiny, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Korea, Mongolia, Meksyk, Norwegia, Rumunia, Tunezja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

The Song and Dance Ensemble Śląsk (Silesia) was established in 1953. Its founder and first long standing artistic director was Professor Stanisław Hadyna. The residence place became the castle in Koszęcin. The ambition of the ensemble is to present the Silesian folklore which in spite of existence on the huge and various areas preserves individual features. In its repertoire the group has other Polish songs and dances as well as operas, oratories and sacral music. The ensemble visited many countries and continents among them Algeria, Australia, Belgium, Bulgaria, China, Canada, Denmark, Egypt, Finland, France, Great Britain, Greece, Hungary, Italy, Korea, Mexico, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Tunisia, the USA.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook