Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

image

Secesyjny budynek teatru powstał w 1910 roku według projektu wiedeńskich architektów Ferdynanda Fellnera i Fryderyka Helmera. W pierwszych latach działalności był własnością Niemieckiego Towarzystwa Teatralnego. Po wyzwoleniu Cieszyna 3 maja 1945 r. teatr zamiennie pozostawał w administracji Teatru Polskiego w Bielsku - Białej i władz miasta Cieszyna. Od 1993 r. Teatr im. Adama Mickiewicza pozostaje pod zarządem Miasta Cieszyna.

Teatr nie posiada własnego zespołu, mimo to pełni ważną rolę kulturotwórczą i edukacyjną o zasięgu ponadregionalnym. Prowadzi wielostronną, impresaryjną działalność kulturalną poprzez zapraszanie i organizowanie występów: teatrów dramatycznych, teatrów muzycznych, zespołów operowych, zespołów operetkowych, zespołów baletowych, zespołów folklorystycznych, recitali autorskich, zespołów estradowych, koncertów muzycznych, zespołów kabaretowych.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook