Teatr Rozrywki

Początki Teatru Rozrywki w Chorzowie sięgają końca lat 70. XX wieku, kiedy to przy katowickim ośrodku Telewizji Polskiej powołano music-hall. W 1984 r. zapadła decyzja, aby telewizyjny music-hall przekształcić w Teatr Rozrywki. Na siedzibę wybrano secesyjny budynek położony w centrum miasta, w którym kiedyś mieścił się hotel. Głównym nurtem działalności Teatru Rozrywki od początku jego istnienia są widowiska muzyczne i musicale, a także spektakle z pogranicza musicalu i sztuki dramatycznej.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook