Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach jest największą sceną dramatyczną na Górnym Śląsku. W otwartym w 1907 r. gmachu przez pierwsze 15 lat funkcjonował teatr niemiecki. Po powrocie Śląska do Polski w budynku tym w 1922 r. rozpoczął działalność Teatr Polski w Katowicach. Na jego scenie do wybuchu II wojny światowej miały miejsce premiery najważniejszych sztuk z repertuaru klasyki polskiej, od Dziadów Mickiewicza po dramaty Stanisława Wyspiańskiego, którego imię teatr otrzymał w 1936 r. Po II wojnie teatr stał się przystanią dla zespołu Polskiego Teatru Dramatycznego ze Lwowa. Z zespołem tym (m.in. dyrektor Bronisław Dąbrowski oraz Aleksander Bardini i Roman Hierowski) wiąże się ambitny początek powojennej działalności teatru, do czego będą nawiązywać następni dyrektorzy i aktorzy. A byli wśród nich m.in. Gustaw Holoubek, Tadeusz Łomnicki, Ignacy Gogolewski. W drugiej połowie lat 50. z katowicką sceną współpracuje Jerzy Jarocki. Wtedy też na afiszach pojawiają się nazwiska scenografów Kazimierza Wiśniaka, Wiesława Langego i kompozytorów Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara. Reżyserują: Lidia Zamkow, Tadeusz Kantor, Józef Szajna, Kazimierz Kutz. Przez cały czas teatr stara się spełniać rolę sceny narodowej na Śląsku. Równocześnie utrzymuje liczne międzynarodowe kontakty. W ostatnich latach przedstawiał swoje spektakle w wielu zakątkach Europy - od Moskwy i Ufy w Rosji, przez Lwów, Wilno po Brukselę, Sztokholm, Wiedeń i Paryż.


The Stanisław Wyspiański Theatre in Katowice is the biggest drama stage in the Upper Silesia. It was opened in 1907 and for the first five years it was the German theatre. Since 1922 when Silesia returned to Poland it became the Polish Theatre. At its stage till the Second World War many important premieres of Polish plays took place including Dziady by Adam Mickiewicz and tragedies by Stanisław Wyspiański. In 1936 the theatre was named The Stanisław Wyspiański Theatre.

After the war it happened to be a haven for actors and actresses from the Lvov Drama Theatre. A very ambitious beginning of the post war activity was connected with this company (especially thanks to director Bronisław Dąbrowski, Aleksander Bardini and Roman Hierowski) and later directors followed this path. Among them we should mention Gustaw Holoubek, Tadeusz Łomnicki, Ignacy Gogolewski. In the late 50s Jerzy Jarocki started his co-operation with the stage in Katowice. At the same time names of such artists started to appear on the bills: scenery designers - Kazimierz Wiśniak and Wiesław Lange, composers - Henryk Mikołaj Górecki and Wojciech Kilar, directors - Lidia Zamkow, Tadeusz Kantor, Józef Szajna, Kazimierz Kutz. The theatre is trying to fulfil the role of national stage in Silesia and at the same time it is in contact with many international theatres and institutions. The company performed in many places in Europe: in Russia (Moscow, Ufa, Lvov and Vilnius) Brussels, Stockholm, Vienna and Paris.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook