XVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI SAKRALNEJ "GAUDE MATER"


Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" organizowany od
1991 roku jest obecnie jedną z największych imprez muzycznych w
Polsce.Jego największą wartością jest konsekwentnie realizowana przez
organizatorów idea zbliżenia do siebie kultur i religii poprzez
prezentacje - od koncertów muzyki chóralnej do dużych form kantatowo-
oratoryjnych - muzyki różnych wyznań. Podczas kolejnych edycji
melomani mogli posłuchać muzyki
katolickiej, prawosławnej, protestanckiej, żydowskiej, buddyjskiej,
andyjskiej i mahometańskiej.
komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz