Kwartalnik Fabryka Silesia „500 lat Reformacji”

image
Nowy numer Kwartalnika Fabryka Silesia na 500 lat Reformacji od 18 lipca w sprzedaży.

Nowy numer przedstawia dziedzictwo kulturowe ewangelików i ewangelicyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska jako ważnego regionu europejskiego. Artykuły i eseje poświęcone są narodzinom humanizmu, rozwojowi języków narodowych, ideom tolerancji i rodzącego się parlamentaryzmu. Szkice ukazują wybitnych literatów, muzyków, naukowców i humanistów polsko-, niemiecko- i łacińskojęzycznych.


Facebook