A–Z. Słownik ilustrowany języka niemieckiego i polskiego

image
Po siedmiu latach lingwistyczno-wizualnej podróży Andrzeja Tobisa przez Polskę, zbiór A–Z (Gabloty edukacyjne) ukazuje się w postaci publikacji, zawierającej 100 fotografii ilustrujących hasła słownika Bildwörterbuch Deutsch und Polnisch, wydanego w 1954 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Tworząc swój projekt, Tobis przyjął następujące założenia: zdjęcia mogą być wykonane wyłącznie na terenie Polski; sfotografowane sytuacje i obiekty nie są aranżowane ani cyfrowo montowane - muszą być odnalezione; każde hasło w wersji niemieckiej i polskiej opatrzone jest numerem indeksu z oryginalnego słownika; zdjęcie oraz umieszczone pod nim na białym pasku hasło stanowią integralną całość. Projekt A–Z ma charakter utopijny – nigdy nie uda się go zrealizować w całości.

 

Album jest dostępny na stronie wydawcy, a całość słownika można oglądnąć tutaj.

 

Chcąc ująć rzecz w sposób możliwie najbardziej ogólny, mogę powiedzieć, że projekt A–Z powstał z potrzeby nazwania, zdefiniowania doświadczanej przeze mnie rzeczywistości. Skąd wzięła się taka potrzeba – tego do końca nie wiem. Zapewne było tak, jak w przypadku każdego definiowania, które jest zarazem próbą opanowania tego, co się definiuje: projekt A–Z był sposobem na poradzenie sobie z doświadczaną rzeczywistością – została mi ona dana w formie, na której kształt nie miałem żadnego wpływu. Pomimo braku wpływu na całościowy kształt rzeczywistości jestem jednak przekonany, że to, w jaki sposób nazywamy to, co widzimy, nie tylko konstytuuje nas samych, ale także zmienia rzeczywistość, w której żyjemy.

Andrzej Tobis

 

Urodzony w 1970 roku w Wieluniu. Studia na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1995 roku). Od 1996 roku pracuje w macierzystej uczelni. Od 2009 roku prowadzi pracownię malarstwa w Katedrze Malarstwa, Rysunku i Rzeźby. Zajmuje się głównie malarstwem i fotografią.

 


Facebook