Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Tom 6

image
Przekazany w ręce czytelników tom „Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Śląsk Cieszyński w latach 1918–1945” dotyczy okresu od zakończenia I wojny światowej do II wojny światowej w 1945 roku.    

Ilustruje wiele ważnych spraw nie tylko dla rejonu Śląska Cieszyńskiego ale i dla całej ówczesnej Europy. Przedstawione przez historyków wydarzenia okresu 1918–1920 dotyczą nie jednej państwowości, jak w poprzednich tomach, lecz dwóch – polskiej i czechosłowackiej. Szereg przedziałów czasowych został opatrzony każdorazowo krótkim wprowadzeniem w historię polityczną, społeczną, kulturową regionu.

 

Książkę można nabyć w kasach Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

 


Facebook