„Fałatówka – wielowątkowa opowieść”

image
„Fałatówka – wielowątkowa opowieść” to najnowsza publikacja Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. W zamyśle wydawcy jest to atrakcyjny graficznie przewodnik po jednym z muzealnych oddziałów, jakim jest willa Juliana Fałata w Bystrej.

Autorka – Teresa Dudek Bujarek – na ponad stu stronach, snuje opowieść o miejscu, które wybrał do życia i twórczej pracy znakomity polski malarz przełomu XIX i XX wieku. Beskidy dostarczyły 57-letniemu akwareliście wielu świeżych tematów i twórczych podniet, choć nie brakowało mu też chwil zwątpienia.

 

Poznajemy historię tego miejsca, od pierwszej wizyty artysty w Bystrej, przez zakup willi i blisko 20-letni w niej pobyt, następnie trudną drogę tworzenia muzeum, aż po współczesne działania, takie jak pikniki i plenery.

 

Układ przewodnika w pełni odzwierciedla przemyślany ciąg ekspozycyjny podzielony na dwie części (Julian Fałat z paletą przez życie na parterze, Julian Fałat malarz i kolekcjoner – piętro). Z książką w ręku zwiedzamy Fałatówkę prowadzeni jak po sznurku poznając wszystkie ważne aktywności i zwroty, jakie zaważyły na życiu i rozwoju malarskiego talentu Juliana Fałata. Ta wielowarstwowa relacja o człowieku i malarzu pozwala każdemu widzowi na samodzielne i aktywne zwiedzanie, a przez to odkrywanie kolejnych epizodów z jego bogatej biografii, wybieranie interesujących wątków lub powracanie do wcześniej rozpoznanych.

 

Publikacja w całości jest dwujęzyczna (polsko-angielska) i bardzo bogato ilustrowana fotografiami archiwaliów i prac malarskich.


Wydana w 166. rocznicę urodzin artysty oraz 100. jego udziału w walkach o polskość Śląska Cieszyńskiego.


Promocja przewodnika odbędzie się 27 lipca o godz. 16.00 podczas Pikniku urodzinowego u Fałata.