„Halny nad Hałdami. Górale z pomocą dla powstańców śląskich”

Nakładem Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej ukazała się książka pt. „Halny nad Hałdami. Górale z pomocą dla powstańców śląskich”, poświęcona zaangażowaniu górali w powstania śląskie.

Książka ta ukazuje się w roku 100-lecia powstań śląskich i jest pierwszą publikacją traktującą tak obszernie o zaangażowaniu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny, a nawet Podhala w niepodległościowym zrywie Ślązaków z lat 1919-1922.

 

autorzy opracowania: Krzysztof Kiereś, Adam Kitkowski, Lech Krzyżanowski, Władysław Motyka, Miłosz Skrzypek, Józef Stec

 


Facebook