Miasto z górami. Bielsko-Biała i Beskidy

image
Wyjątkowej urody album o mieście u stóp Beskidów, starannie dopracowany edytorsko, prezentujący piękne zdjęcia o wysokich walorach artystycznych.

Wtulone w malownicze Beskidy Bielsko-Biała urzeka swoją wyjątkowością. To jedno z nielicznych w Europie miast posiadające w swych granicach szczyty górskie, rozległe kompleksy leśne i obszary dzikiej przyrody. Zadziwia przy tym bogactwem zabytków tworzących harmonijną jedność z otaczającym krajobrazem. A że ich twórcy często pochodzili z Austrii bądź sięgali po wzory z nurtów sztuki europejskiej nierzadko przydaje się Bielsku-Białej miano „małego Wiednia”.

 

Jury 26. Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego przyznało tej książce III miejsce.


Facebook