Publikacja pokonferencyjna „Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955 – 1989”

14 września Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza do Dawnej Młótowni na spotkanie promujące publikację pokonferencyjną „Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955 – 1989”.
image fot. materiały organizatora

W ramach spotkania odbędzie się dyskusja „Przestrzeń dla przyszłości”, którą poprowadzi dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny.

Publikacja to efekt konferencji „Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955 – 1989”, zorganizowanej w Muzeum 31 marca 2017 roku, będącej pierwszym wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty”.

Wydawnictwo zawiera artykuły: „Tychy – historia, pamięć i dziedzictwo” prof. dr. hab. Ewy Chojeckiej; „Osie kompozycyjne nowego miasta. Potencjał pieszej przestrzeni” publicznej dr. Marii Lipok-Bierwiaczonek i Roberta Skitka; „Tychy – w stronę centrum” Patryka Oczki; „Szkoły nowego miasta” Anny Syski; „Modernistyczne perły PRL-u. Tyska awangarda w zakresie mieszkalnictwa i wypoczynku lat 60. XX w. na przykładzie osiedla E2 i ośrodka Paprocany” dr. inż. arch. Ryszarda Nakoniecznego; „Miejsce Kombinatu Leczniczo-Wypoczynkowego Ustroń  – Wisła w rozwoju XX-wiecznych deglomeracyjnych projektów Zielonego Śląska” Przemysława Czernka.

 

Całość przedsięwzięcia stanowi konsekwentną kontynuację działalności badawczej i popularyzatorskiej muzeum, której obiektem jest unikalna, wykreowana w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat, przestrzeń miejska – żywy organizm, ulegający ciągłym przemianom i w coraz szybszym tempie zatracający swój pierwotny charakter. Jest to dziedzictwo trudne, zdecydowanie zanegowane na fali posocjalistycznego odreagowania. Dziś należy ponownie mu się przyjrzeć –
z dystansem i w sposób możliwie obiektywny […]
Prelegenci, wskazując na wyjątkowość miasta jako całości, a równocześnie uwypuklając poszczególne elementy jego tkanki, mniej lub bardziej bezpośrednio podkreślali konieczność podjęcia konkretnych działań ochronnych. Zdecydowane głosy podzielające to przekonanie wybrzmiały również w toku oficjalnej pokonferencyjnej dyskusji – zarówno specjaliści, jak i mieszkańcy przejawiali wyraźny niepokój o przyszłość.
Powstały w ciągu kilkudziesięciu lat organizm miejski w kontekście gwałtownie zachodzących przemian pilnie wymaga planowej i kompleksowej opieki konserwatorskiej. Unikatowa przestrzeń nowego miasta jest równie istotna jak starych Tychów – dziś jest to jedno dziedzictwo jednej społeczności.

Patryk Oczko, redaktor naukowym publikacji

 

Publikację w cenie 20 zł za egzemplarz można będzie kupić w obu siedzibach Muzeum Miejskiego w Tychach, jak również zamówić za pośrednictwem Internetu.

 

Wydawca: Muzeum Miejskie w Tychach

Redakcja naukowa: Patryk Oczko
Redakcja językowa i korekta: Małgorzata Słonka
Projekt graficzny i skład: Zofia Oslislo – Piekarska
Promocja: Joanna Kucz – Pieczka

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

miejsca kultury

Facebook