Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka

image

Stowarzyszenie Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka organizuje konferencje, warsztaty rozwoju twórczego, teatralne, uczące prawidłowo rozumianej socjokreacji i autokreacji. Rozwija działalność zmierzającą do bardziej efektywnego wykorzystania partnerskich możliwości współdziałania organizacji pozarządowych i ich współpracy z sektorem rządowym, samorządami oraz sektorem gospodarczym.

Stowarzyszenie nawiązuje kontakty z uczelniami i szkołami w celu realizacji projektów edukacyjnych. Ponadto współpracuje z placówkami odpowiadającymi za kulturę i rozwój sztuki. A także rozwija możliwości współpracy z mediami dla lepszej prezentacji dokonań organizacji pozarządowych.

Akademię reprezentują grupa muzyczna „Axis Mundi” i grupa teatralna „Tremo”.

Stowarzyszenie realizuje projekt Inkubator Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, który realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook